Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Η Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία (Stress Echo) αποτελεί την πλέον σύγχρονη και ασφαλή μέθοδο για την πρώιμη και αξιόπιστη διάγνωση της στεφανιαίας νόσου. Το Stress Echo γίνεται σε εξειδικευμένο Κέντρο από έμπειρο και πιστοποιημένο Καρδιολόγο με εξειδίκευση στην Δυναμική Ηχωκαρδιογραφία.

stress-echo-pop-img23

Οι κύριες ενδείξεις της μεθόδου είναι:

1. Η διερεύνηση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς που αναφέρουν συμπτώματα με επεισόδια προκάρδιου άλγους ή δύσπνοιας.

2. Η ανίχνευση στεφανιαίας νόσου σε ασθενείς χωρίς συμπτώματα αλλά με πολλούς παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου.

3. Η εκτίμηση ασθενών που έχουν υποβληθεί σε στεφανιαία αγγειοπλαστική με τοποθέτηση stents ή χειρουργική αορτοστεφανιαία παράκαμψη (by pass).

Η φαρμακευτική δοκιμασία είναι η πλέον συχνά χρησιμοποιούμενη και αξιόπιστη μέθοδος σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80% παγκοσμίως.

Αρχικά γίνεται τοποθέτηση φλεβοκαθετήρα για χορήγηση των φαρμάκων, τοποθέτηση πιεσόμετρου στο βραχίονα για μέτρηση της αρτηριακής πιέσεως και σύνδεση σε monitor για παρακολούθηση του ηλεκτροκαρδιογραφήματος σε όλη τη διάρκεια της εξέτασης. Χορηγείται η δοβουταμίνη με συγκεκριμένο διεθνές πρωτόκολλο σε 4 στάδια διάρκειας 3 λεπτών το καθένα και χορήγηση απλής σκιαγραφικής ουσίας στα διάφορα στάδια της εξέτασης. Σημειωτέον ότι αυτή η σκιαγραφική ουσία δεν έχει καμία σχέση με τις αντίστοιχες ουσίες που χρησιμοποιούνται στην αξονική ή στην μαγνητική τομογραφία.

Η εξέταση διαρκεί περίπου 12 λεπτά και συνολικά ο χρόνος προετοιμασίας πριν την εξέταση και παρακολούθησης μετά την εξέταση διαρκεί 45-60 λεπτά ή και περισσότερο εάν η εξέταση είναι θετική για ισχαιμία μυοκαρδίου. Μετά την εξέταση ο ασθενής μπορεί να φύγει από το Εργαστήριο, να οδηγήσει, να έχει τις συνήθεις κοινωνικές του επαφές και να έχει πλήρεις δραστηριότητες.

Το γνωστό απλό τεστ κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα δεν είναι μέθοδος πρώτης εκλογής. Επιπλέον, ομάδες ασθενών με δύσπνοια, με κακή φυσική κατάσταση, με αναπνευστικά ή ορθοπεδικά προβλήματα, και αρκετοί ηλικιωμένοι ασθενείς δεν μπορούν να υποβληθούν σε κόπωση σε τάπητα.

Το σπινθηρογράφημα καρδιάς είναι επίσης αξιόπιστη μέθοδος. Ο ασθενής όμως λαμβάνει ραδιενεργό φάρμακο ενδοφλέβια και μεγάλο ποσοστό ακτινοβολίας, η οποία ανάλογα με την παλαιότητα του μηχανήματος μπορεί να είναι ισοδύναμη και με εκατοντάδες ακτινογραφίες θώρακα. Μετά την εξέταση ο ασθενής θα πρέπει να αποφύγει την επαφή με μικρά παιδιά ή εγκύους για 24-48 ώρες. Μειονέκτημα αποτελεί η διάρκεια της εξέτασης η οποία, συνολικά με την προετοιμασία και την παρακολούθηση, είναι 3-4 ώρες.

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές