Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με ψηφιακό μαστογράφο υψηλής τεχνολογίας Senographe Essential General Electric.

Η γνωμάτευση των μαστογραφιών γίνεται αμέσως, χωρίς αναμονή και ανακλήσεις των εξεταζομένων γυναικών.

Η υψηλή ποιότητα του εξοπλισμού και η εμπειρία του ιατρικού προσωπικού καθιστά τις στερεοστακτικές βιοψίες μαστού και την τοποθέτηση αγκίστρων εντοπισμού (Hooks) μία σύντομη και ανώδυνη διαδικασία.

Pink ribbon for breast cancer awareness in doctor's hand, women breast tumor illness campaign.

ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ – ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ
ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΜΑΣΤΟΥ

Η μαστογραφία, είναι μία ακτινολογική μέθοδος που χρησιμοποιεί χαμηλής δόσης ακτίνες Χ για την εξέταση του μαστού.

Στόχος της μαστογραφίας, είναι η πρώιμη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, με την ανίχνευση μικρών όγκων και μικροαποτιτανώσεων.

Η μαστογραφία έχει μειώσει σημαντικά (30-35%) τους θανάτους από καρκίνο του μαστού.

Η μαστογραφία είναι η μόνη ακτινολογική μέθοδος που σε συνδυασμό με την αυτοεξέταση και την κλινική εξέταση από ειδικευμένους γιατρούς, συνεισφέρει σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του μαστού.

Στις προηγμένες ιατρικά χώρες, όλες οι γυναίκες άνω των 40 ετών υποβάλλονται ετησίως σε μαστογραφικό έλεγχο.

Η μαστογραφία είναι σαφώς η μέθοδος εκλογής για τον έλεγχο του μαστού και μπορεί κατά περίπτωση να συμπληρωθεί με το υπερηχογράφημα μαστών, τη γαλακτογραφία και τη μαγνητική μαστογραφία.

Το υπερηχογράφημα του μαστού κρίνεται απαραίτητο σε γυναίκες νεότερες των 40 ετών, ενώ είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τον χαρακτηρισμό μαζών που απεικονίζονται στη μαστογραφία, καθώς και για τη διερεύνηση ψηλαφητών μαζών που δεν απεικονίζονται στη μαστογραφία.

Κατά τον μαστογραφικό έλεγχο υπάρχουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα που κυμαίνονται από 6 – 10%.

Το γεγονός ότι ένα μικρό ποσοστό των καρκίνων του μαστού διαλάθει της προσοχής του ειδικού ακτινολόγου, οφείλεται συνήθως στην αυξημένη πυκνότητα του μαστού, αλλά και στις δυσδιάκριτες διαφορές του καρκίνου με τον φυσιολογικό μαζικό αδένα (αδένας του μαστού).

Σε ποσοστό 7 – 10% των γυναικών που υποβάλλονται σε μαστογραφικό έλεγχο για προληπτικούς λόγους, απαιτείται περαιτέρω έλεγχος. Η ανάκληση μιας γυναίκας από τον γιατρό για συμπληρωματικές εξετάσεις είναι ιδιαίτερα αγχογόνος. Από τις γυναίκες που ανακαλούνται για συμπληρωματικό έλεγχο ποσοστό 10% υποβάλλεται σε βιοψία μαστού και στο 3,5% διαγιγνώσκεται καρκίνος του μαστού.

Η έκθεση του μαστού σε ακτινοβολία κατά τη διενέργεια μιας μαστογραφίας, προβληματίζει σημαντικό ποσοστό του γυναικείου πληθυσμού.

Μακροχρόνιες μελέτες αποδεικνύουν ότι σε κάθε θάνατο γυναίκας πάνω από 40 ετών που αποδίδεται στην ακτινοβολία, αντιστοιχούν 48,5 διασωθείσες γυναίκες από καρκίνο του μαστού.

Η δόση ακτινοβολίας στην οποία εκτίθεται μια γυναίκα κατά τον μαστογραφικό έλεγχο είναι ισόποση με την κοσμική ακτινοβολία που λαμβάνει σε ένα 3ωρο αεροπορικό ταξίδι.

Η προσπάθεια της ιατρικής τεχνολογίας να βελτιώσει την ποιότητα και την ακρίβεια της μαστογραφίας κατέληξε σε μια επαναστατική εφαρμογή, αυτήν της ψηφιακής μαστογραφίας.

Η ψηφιακή μαστογραφία χρησιμοποιεί ακτίνες Χ, ώστε να παράξει εικόνες του μαστού.

Στην ψηφιακή μαστογραφία όμως δεν χρησιμοποιείται film αλλά ειδικός ανιχνευτής ακτίνων Χ, που μετατρέπει την ακτινοβολία σε φως.

Το φως ακολούθως μετατρέπεται σε ψηφιακό σήμα που λαμβάνεται σε μια οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή.

Στις Η.Π.Α. μόνο το 8% των διαγνωστικών μονάδων διαθέτει ψηφιακό μαστογράφο.

Μεγάλες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν την τελευταία δεκαετία στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη απέδειξαν την υπεροχή της ψηφιακής μαστογραφίας στις ακόλουθες ομάδες γυναικών:

Γυναίκες κάτω των 50 ετών
Γυναίκες κάθε ηλικίας με πολύ πυκνούς μαστούς
Γυναίκες κάθε ηλικίας προ ή περί εμμηνοπαυσιακές

Το κόστος της ψηφιακής μαστογραφίας αποτελεί προς το παρόν ένα σημαντικό μειονέκτημα, αφού ένας ψηφιακός μαστογράφος είναι 4-5 φορές ακριβότερος από έναν συμβατικό. Στον αντίποδα αυτού του μειονεκτήματος της ψηφιακής μαστογραφίας οι ειδικοί αντιπαραθέτουν μια πλειάδα πλεονεκτημάτων:

Μικρός χρόνος εξέτασης
Απαιτούνται 1-2 λεπτά της ώρας για την ψηφιακή μαστογραφία ενώ ο αντίστοιχος χρόνος για μια συμβατική μαστογραφία είναι 15 λεπτά της ώρας.
Αυτόματη μεγέθυνση περιοχών του μαστού, χωρίς επιπρόσθετη ακτινοβόληση.
Ελάχιστος χρόνος για τη διενέργεια βιοψιών ή τοποθέτηση βελόνας εντοπισμού.
Επεξεργασία της ακτινολογικής εικόνας ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ποιότητα.
Χρήση διαγνωστικών βοηθημάτων όπως η υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή διάγνωση.
Αρχειοθέτηση όλων των μαστογραφιών της εξεταζόμενης γυναίκας σε ηλεκτρονικό αρχείο.
Χρήση της τηλεϊατρικής ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η δεύτερη γνώμη ειδικού ακτινολόγου.
Τρισδιάστατη απεικόνιση με σχετικά χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας.

Η πρώτη μεγάλη ιατρική έρευνα που κατέδειξε τη συμβολή της προληπτικής μαστογραφίας στη διάσωση μεγάλου αριθμού γυναικών από τον καρκίνο του μαστού δημοσιεύθηκε το 1967.

Στις δεκαετίες που ακολούθησαν πραγματοποιήθηκαν μικρά βήματα στον τομέα της ιατρικής τεχνολογίας αλλά και άλματα όπως αυτό της ψηφιακής μαστογραφίας.

Ανεξάρτητα όμως από την πρόοδο της τεχνολογίας ο πόλεμος εναντίον του καρκίνου του μαστού θα κερδίζεται μόνο με την συνειδητοποίηση της αξίας του προληπτικού ελέγχου.

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές