Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Το εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με υπερηχοτομογράφο  Samsung RS 80A ο οποίος προσφέρει υπερηχοτομογραφία, όπως η τρισδιάστατη απεικόνιση και η ελαστογραφία.

Καλύπτει όλο το εύρος της διαγνωστικής υπερηχοτομογραφίας (υπερηχογραφήματα κοιλίας, μαστού, μυοσκελετικού, αγγείων, θυρεοειδούς, παίδων) και όλο το φάσμα της επεμβατικής υπερηχοτομογραφίας (βιοψίες, παρακεντήσεις, παροχετεύσεις, κατευθυνόμενες εγχύσεις).

Τα αποτελέσματα των βιοψιών και παρακεντήσεων είναι διαθέσιμα εντός 24 ωρών.

Ultrasound sensor of modern ultrasonic scanner in young woman doctor's hands preparing for a device scan. Helthcare concept

Μοναδική καινοτομία του εργαστηρίου αποτελεί το ρομποτικό σύστημα βιοψιών Coelis.

Η υπερηχοτομογραφία είναι μία ιατρική απεικονιστική μέθοδος που παράγει εικόνες μερών του ανθρωπίνου σώματος χρησιμοποιώντας τους υπερήχους. Ο υπερηχοτομογράφος είναι ένα μηχάνημα με αρχιτεκτονική όμοια με αυτή του ηλεκτρονικού υπολογιστή που δέχεται σήματα από έναν πομποδέκτη, τα επεξεργάζεται και τα μετατρέπει σε εικόνες σε ασπρόμαυρη ή έγχρωμη μορφή. Ο πομποδέκτης είναι το περιφερειακό εξάρτημα του μηχανήματος το οποίο στέλνει υπερήχους προς το σώμα με κατεύθυνση που καθορίζει ο εξεταστής και ταυτοχρόνως δέχεται τις ανακλάσεις που μετατρέπει σε εικόνα.
ultrasonography image of kidney by Samsung RS-80A

Κάθε ιστός του σώματος έχει μια ειδική συμπεριφορά στους υπερήχους κι έτσι ανακλά, διαθλά ή “απορροφά” διαφορετικό ποσό κυμάτων από αυτά που δέχεται. Έτσι ο υπολογιστής αφού δεχτεί τις ανακλάσεις και γνωρίζοντας το ποσό των κυμάτων που στάλθηκαν, αποδίδει ένα χρώμα ή μιά απόχρωση του γκρι σε κάθε ιστό και τα εμφανίζει σε μία οθόνη σαν εικόνες. Οι εικόνες αυτές μελετώνται από τον εξεταστή κι αυτός με τη σειρά του εξάγει διαγνωστικά συμπεράσματα.

Πάνω σε αυτές τις βασικές αρχές στηρίζεται η υπερηχοτομογραφία. Τη λέμε τομογραφία επειδή οι υπέρηχοι που στέλνει ο πομποδέκτης είναι σε διάταξη επιπέδου και ο υπολογιστής κάνει εικόνες που μοιάζουν με πραγματικές τομές των εξεταζομένων μερών ή οργάνων.

ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΕΡΗΧΟΓΡΑΦΙΑΣ
Υπερηχογράφημα Θυρεοειδούς-παραθυρεοειδών-τραχηλικής χώρας
Ελαστογραφία θυρεοειδούς
Υπερηχογραφία μαλακών μορίων
Υπερηχογράφημα μαστών
Ελαστογραφία μαστών
Υπερηχογράφημα άνω-κάτω κοιλίας

ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ & ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΣΤΩΝ
Ελαστογραφία
Ψηλάφηση μαστού
Ψηφιακή μαστογραφία-τομοσύνθεση
Κυτταρολογική εξέταση (FNA)
Βιοψία μαστού υπο υπερηχογραφική καθοδήγηση και εικονική πλοήγηση (core biopsy)

ΤΜΗΜΑ ΜΑΛΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ
Υψηλής ευκρίνειας υπερηχογράφημα μορφωμάτων μαλακών μορίων ολόκληρου του σώματος
FNA
Βιοψία μαλακών μορίων

ΤΡΙΠΛΕΞ ΑΓΓΕΙΩΝ
Θυρεοειδούς
Καρωτίδων και σπονδυλικών αρτηριών
Κοιλιακής αορτής και λαγονίων αρτηριών
Νεφρικών αρτηριών
Φλεβών άνω άκρων
Φλεβών κάτω άκρων
Αρτηριών άνω άκρων
Αρτηριών κάτω άκρων

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές