Επικοινωνήστε μαζί μας

Email: info@medicus-center.com
Τηλέφωνο: 210 890 0909

Το νεφρολογικό μας τμήμα έχει ως στόχο την πρόληψη, τη διάγνωση, την παρακολούθηση και τη θεραπεία ή την καθυστέρηση της εξέλιξης νοσημάτων που αφορούν τους νεφρούς. 

Οι ασθενείς λαμβάνουν εμπεριστατωμένη και επιστημονικά τεκμηριωμένη καθοδήγηση (φαρμακευτική και διαιτολογική) για μία σειρά νοσημάτων και παθολογικών καταστάσεων όπως :

Χρόνια Νεφρική Νόσος
Οξεία Νεφρική Βλάβη
Ηλεκτρολυτικές διαταραχές
Αιματουρία
Λευκωματουρία
Πολυκυστική νόσος νεφρών και λοιπά κληρονομικά νοσήματά τους
Σπειραματονεφρίτιδες
Υπερτασική και Διαβητική Νεφροπάθεια

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην πρόληψη και την καθυστέρηση της εξέλιξης της χρόνιας νεφρικής νόσου. Ορισμένες κατηγορίες ασθενών διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης νεφροπάθειας σε σύγκριση με το γενικό πληθυσμό και χρήζουν τακτικότερου ελέγχου ακόμα και αν αισθάνονται υγιείς καθώς οι παθήσεις των νεφρών συχνά δεν χαρακτηρίζονται από θορυβώδη συμπτωματολογία.

Αναζητήστε τη συμβουλή νεφρολόγου εάν…

Εμφανίσατε τιμές ουρίας και κρεατινίνης αίματος πάνω από τα φυσιολογικά όρια.
Έχει εντοπιστεί σε δείγμα ούρων σας αίμα ή /και λεύκωμα.
Έχετε ιστορικό πολλαπλών επεισοδίων ουρολοίμωξης ή/και νεφρολιθίασης.
Έχετε οικογενειακό ιστορικό νεφροπάθειας.
Έχετε ιστορικό χειρουργικής επέμβασης στους νεφρούς.
Πάσχετε από σακχαρώδη διαβήτη.
Έχετε αρτηριακή υπέρταση.

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές