Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Το εργαστήριο μας βρίσκεται σε ένα χώρο υψηλής αισθητικής με ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον προς τον εξεταζόμενο. Παρέχει υψηλής ποιότητας ιατρικές υπηρεσίες, προληπτικού και διαγνωστικού ελέγχου, με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας από εξειδικευμένο ιατρικό και παραϊατρικό προσωπικό.

Examining Sample with Microscope

Η εκτέλεση των εξετάσεων, η έκδοση και εκτύπωση των αποτελεσμάτων υποστηρίζονται από αυτοματοποιημένα συστήματα και ελέγχονται σε όλη την διάρκειά τους βάσει συγκεκριμένων πρωτοκόλλων ελέγχου,ενώ διατηρείται αρχείο των εξετάσεων και ιστορικό των ασθενών Τα αποτελέσματα των περισσοτέρων εξετάσεων δίνονται αυθημερόν.

Τμήματα:

Μικροβιολογικό
Αιματολογικό
Βιοχημικό
Ανοσολογικό
Ορμονολογικό
Μοριακής Βιολογίας
Ελέγχου Δεικτών Νεοπλασίας
Αλλεργιογόνων παραγόντων
Κυήσεως
προγεννητικού ελέγχου
εξειδικευμένες εξετάσεις

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές