Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Female sex symbol

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

Κόστος: 90€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή Μαστογραφία
 Υπερη/μα Μαστών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

TSH, FT3, FT4
 Υπερη/μα Θυρεοειδούς

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙΙ

Κόστος: 80€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερη/μα Μαστών
 Υπερη/μα Θυρεοειδούς

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV

Κόστος: 110€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή Μαστογραφία
 Υπερη/μα Μαστών
 TEST PAP

ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 37 ΕΤΩΝ

Κόστος: 300€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Σάκχαρο
γ-GT
Ολικά Λιπίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Αθηρωματικός δείκτης
Ολικά
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων
ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
TEST PAP
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 37 ΕΤΩΝ

Κόστος: 250€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Σάκχαρο
γ-GT
Ολικά Λιπίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Αθηρωματικός δείκτης
Ολικά
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΜΑΣΤΩΝ
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ
ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ
TEST PAP

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές