Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Male sex symbol

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Σάκχαρο
γ-GT
Ολικά Λιπίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Αθηρωματικός δείκτης
Ολικά
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

Κόστος: 14€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙΙ

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
Υπερη/μα Προστάτου & Ουροδόχου Κύστεως

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IV

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
f-PSA (Ελεύθερο προστατικό αντιγόνο)
RATIO

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ V

Κόστος: 100€

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ + PSA

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική εξέταση αίματος
 Αιματοκρίτης
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
 Αιμοπετάλια
 Ταχύτητα καθίζησης ερυθρών (ΤΚΕ)
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Σάκχαρο
γ-GT
Ολικά Λιπίδια
Ουρία
Ουρικό Οξύ
 Χοληστερίνη
 Κρεατινίνη
 Τριγλυκερίδια
HDL
LDL
Αθηρωματικός δείκτης
Ολικά
 Τριγλυκερίδια
 SGOT
 SGPT
 Γενική εξέταση ούρων

ΥΠΕΡΗ/ΜΑ ΑΝΩ – ΚΑΤΩ ΚΟΙΛΙΑΣ

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ VI

Κόστος: 45€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ουροομετρία

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ VII

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Κλινική εξέταση από εξειδικευμένο Ουρολόγο & Υπερηχογράφημα

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ VIII

Κόστος: 35€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΕΛΕΓΧΟΣ ΓΙΑ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

HCV (Αντισώματα Ηπατίτιδας)
 HIV Ι & ΙΙ
 HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο)
 HbsAb (Αντίσωμα επιφανείας Ηπατίτιδας Β)

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές