Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

RAPID TEST ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ

Κόστος: 7€

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ

Κόστος: 30€

ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ COVID-19 (PCR)

Κόστος: 47€

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές