Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Lab vials for exams

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ I

Κόστος: 40€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
 Ουρία
 Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Τριγλυκερίδια
SGOT
 SGPT
 Γενική ούρων

CHECK UP ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ II

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Γενική αίματος
 Λευκά αιμοσφαίρια
 Ερυθρά αιμοσφαίρια
Αιμοσφαιρίνη
Αιματοκρίτης
Αιμοπετάλια
Ταχύτητα Καθίζησης Ερυθρών (ΤΚΕ)
Σάκχαρο
 Ουρία
 Κρεατινίνη
Χοληστερίνη
HDL
LDL
Ουρικό οξύ
Τριγλυκερίδια
 Αθηρωματικός δείκτης
 Ολικά Λιπίδια
SGOT
SGPT
γ-GT
Γενική ούρων

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ I

Κόστος: 20€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ II

Κόστος: 25€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΟΕΙΔΟΥΣ III

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοειδικά αντισώματα
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Τ3
 Τ4
TSH

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ Ι

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH
Υπερηχ/μα θυρεοειδούς

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΙΙ

Κόστος: 75€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH
 Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
 Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Υπερηχ/μα θυρεοειδούς

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΌΣ ΕΛΕΓΧΟΣ I

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
 Triplex Καρδιάς
Κλινική Εξέταση
Πιστοποιητικό ασθενούς

ΑΘΛΗΤΙΚΟ CHECK UP

Κόστος: 100€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
 Triplex Καρδιάς
Τεστ Κοπώσεως
Κλινική Εξέταση
ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ ΣΩΜΑΤΟΣ

Κόστος: 18€

ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 90€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Ψηφιακή μαστογραφία
 Υπερηχογράφημα μαστών

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΑΣΤΩΝ

Κόστος: 100€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα μαστών
 Ψηφιακή μαστογραφία
Επίσκεψη σε χειρουργικό μαστού

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Κόστος: 75€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Test PAP
 Καλλιέργεια κολπικού υγρού αερόβια-αναερόβια
Μικροσκοπική εξέταση κολπικού υγρού
Έλεγχος για μυκόπλασμα-ουρεόπλασμα κολπικού υγρού
Καλλιέργεια για Mycoplasma Hominis
Καλλιέργεια για Ureoplasma Urealiticum
Ανίχνευση για Clamydia-Trachomatis

ΚΑΡΚΙΝΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

CEA (Καρκινικό αντιγόνο)
Ca-125 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 125)
Ca 19-9 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 19-9)
Ca 15-3 (Αντιγόνο υδρογονανθράκων 15-3)
a-feto
ΕΛΕΓΧΟΣ CHECK UP ΓΙΑ
ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΩΣ ΜΕΤΑΔΙΔΟΜΕΝΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

Κόστος: 45€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

HCV (Αντισώματα Ηπατίτιδας C)
HIV I & II
HbsAg (Αυστραλιανό αντιγόνο)
HbsAg (Αντίσωμα επιφανείας Ηπατίτιδας Β)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
f-PSA (ελεύθερο προστατικό αντιγόνο)
RATIO

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα προστάτη ουροδόχου κύστεως προ και μετά ούρησης
PSA

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές