Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Το καρδιολογικό εργαστήριο έχει αναπτυχθεί σε ιατρείο 45 τ.μ.

Είναι εξοπλισμένο με έγχρωμο υπερηχοτομογράφο Samsung R7 , ψηφιακό ηλεκτροκαρδιογράφο, σύστημα κόπωσης και νέας τεχνολογίας Holter ρυθμού και πιέσεως.

Το καρδιολογικό εργαστήριο εκτός των προληπτικών και διαγνωστικών εξετάσεων της γενικής Καρδιολογίας παρέχει και εξειδικευμένο αρρυθμιολογικό έλεγχο από έμπειρους αρρυθμιολόγους – καρδιολόγους.

Hands of female GP holding stethoscope head near red toy heart

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ Ι

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

ΗΚΓ
Triplex Καρδιάς
Κλινική Εξέταση
Πιστοποιητικό ασθενούς

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΙ

Κόστος: 100€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχοκαρδιογράφημα (Triplex καρδιάς)
Ηλεκτροκαρδιογράφημα
προ κοπώσεως
Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα
Ηλεκτροκαρδιογράφημα μετά κοπώσεως
Ηλεκτροκαρδιογράφημα ηρεμίας
Ιατρική εξέταση

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές