Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Doctor filling document

CHECK UP ΑΝΔΡΩΝ

Κόστος: 50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Υπερηχογράφημα προστάτη ουροδόχου κύστεως προ και μετά ούρησης
 PSA

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΟΥ

Κόστος: 30€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

PSA (Ειδικό προστατικό αντιγόνο)
 f-PSA (ελέυθερο προστατικό αντιγόνο)
 RATIO

ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΕΦΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κόστος: 7,50€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

K (Κάλιο)
 Na (Νάτριο)
 Κρεατινίνη

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές