Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 210 890 0909

Young Woman Doing Neck Ultrasound Examination

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ Ι

Κόστος: 60€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
TSH
Υπερηχ/μα θυρεοειδούς

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΙΙ

Κόστος: 75€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
 TSH
Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ Ι

Κόστος: 25€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Τ3
 Τ4
 TSH

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΥΡΕΟΕΙΔΟΥΣ ΙΙ

Κόστος: 20€

Συμπεριλαμβάνει τα παρακάτω:

Αντιθυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Anti-TG)
Αντιμικροσωμιακά αντισώματα (Anti-TPO)
Υπερηχογράφημα θυρεοειδούς

Συμβεβλημένα Ταμεία και Ασφαλιστικές