Καρκίνος του
Μαστού

Lab vials for exams

Πακέτο Εξετάσεων

Blood samples in test-tubes

Αιματολογικό Check Up

Young Woman Doing Neck Ultrasound Examination

Έλεγχος Θυρεοειδούς

Young female patinet have ulstrasound examination of the abdomen

Γυναικολογικός Έλεγχος

Doctor checking information in computer program before filling medical card

Έλεγχος Ουροποιητικού

AIDS awareness red ribbon around red heart on red background

Έλεγχος για Σ.Μ.Ν.

Young female microscopist in white coat selects a tissue sample

Καρκινικοί Δείκτες

Female sex symbol

Προληπτικός Έλεγχος
Γυναικών

Male sex symbol

Προληπτικός Έλεγχος
Ανδρών

Annual Checkup

Πλήρης Ετήσιος Προληπτικός Έλεγχος

Womans Day discount package in March

Παγκόσμια Ημέρα
της Γυναίκας

cardiac hypertension checkup for the month of May

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Υπέρτασης

urology department discount package for the month of June

Ουρολογικός
Έλεγχος

OBGYN discount package for the month of October

Γυναικολογικός
Ελέγχος

Discount package for breast cancer awareness month

Καρκίνος του
Μαστού

Hands of female GP holding stethoscope head near red toy heart

Καρδιολογικός Έλεγχος

Πακέτο Covid-19 Εξετάσεων